Eemstervlees

Duurzaam ondernemen

Moderne veehouderij

Wij doen ons best om zo duurzaam mogelijk ons bedrijf te runnen. Daarbij denken wij aan milieu aspecten maar ook aan duurzame energie.

Beter milieu

 • Ons grasland is ingezaaid met kruidenrijk mengsel voor de biodiversiteit
 • Onze dieren drinken water uit onze eigen waterbron en geen leidingwater
 • Wij gebruiken geen kunstmest, maar eigen koemest op het land
 • De dieren krijgen gras gevoerd (geen mais en soja)
 • Lage CO2 footprint: Onze dieren gaan niet op transport; de kalveren worden hier geboren en grootgebracht.

Dierwelzijn

 • Het dak van de stal is asbest vrij en de dakpanelen zijn goed lichtdoorlatend, waardoor er meer zonlicht voor de dieren in de stal komt.
 • De dieren krijgen enkel medicatie als het echt nodig is. Doordat we een klein aantal koeien houden, zien we snel een verandering in het gedrag als een dier ziek is. Daardoor kunnen we snel handelen en erger voorkomen.
 • De kalveren die bij ons geboren worden, mogen bij de moeder blijven zogen.

Duurzaam en investeren

 • Wij wekken onze energie op uit zonnepanelen. In 2021 zijn er zonnepanelen op ons dak geplaatst. Ons bedrijf is nu energieneutraal.

 • Het dak van de grote stal is vernieuwd; vrij van asbest en beter lichtdoorlatend.

 • Het uitmesten van de stal doen wij met de hand of met een gehuurde elektrische shovel. In de toekomst willen wij een eigen elektrische shovel aanschaffen. Hierdoor kunnen vele bewegingen (o.a. voeren, verplaatsingen op het erf, uitmesten van de stallen) allemaal zonder trekker plaatsvinden. En de accu kan worden opgeladen door onze zonnepanelen. 
Stal verbouwd 2021

In 2021 is de grote stal verbouwd van ligboxen stal naar potstal. Hieronder ziet u de verbouwing.

Nieuwe potstal